Faltar un pèl (Faltar-hi molt poc a una cosa o per a arribar a una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Faltar un pelo (Faltar-muy poco a una cosa o para llegar a algo)