Faltar a la veritat (Dir quelcom que no concorda amb la realitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Faltar a la verdad (Decir algo que no concuerda con la realidad)