Faltar a la seua paraula [o tindre poca paraula] (Defugir una obligació, un compromís)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlarTraducción al castellano (google): Faltar a su palabra [o tener poca palabra] (Huir una obligación, un compromiso)