Falta gent! (Es diu com a final d'una locució en què s'expressa el lloc on es vol anar o on cal que algú vagi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Falta gente! (Se dice como final de una locución en que se expresa el lugar donde se quiere ir o donde hace falta que alguien vaya)