Fallar com una escopeta de fira (Actuar de manera contrària o diferent de com s'espera o es considera correcta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Fallar como una escopeta de feria (Actuar de forma contraria o diferente de como se espera o se considera correcta)