Fa de mal cantar amb el ventre buit (Sense menjar no es pot fer res sinó anar perdent forces fins a morir-se)

Temes associats al refrany: música, cos huma, cantar, menjar