Eu! (Interjecció que s'usa per a palesar contrarietat, desesperació, admiració, estranyesa, dolor, sospita, meravella, impaciència, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir