Estreta de mans (Acció d'encaixar, especialment de donar-se la mà dos persones com a salutació, conformitat, etc. )

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir