Estirar-se [o arrancar-se] es monyo (Barallar-se les dones)

Temes associats al refrany: maneres de dir