Estirant fils se’n treu l’entrellat (Conversant i preguntant molt s'arriba a entendre el motiu o el perquè d'algo)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estirando hilos se saca el entramado (Conversando y preguntando mucho se llega a entender el motivo o el porqué de algo)