Estic més fart de tu que Mahoma de la cansalada! (Expressa irritació cap a una persona que repeteix una actitud emprenyadora)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estoy más harto de ti que Mahoma del tocino! (Expresa irritación hacia una persona que repite una actitud molesta)