Estar temprat com un orgue [o com uns orgues] (Estar molt bé, de bon humor, xalest)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar templado como un órgano [o como unos órganos] (Estar muy bien, de buen humor, Xalest)