Estar sa com un gra d'all o més sa que un gra d'all (Estar molt sa, que té o manifesta tenir bona salut

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar sano como un diente de ajo o más sano que un diente de ajo (Estar muy sano, que tiene o manifiesta tener buena salud