Estar més perdut que un garrofí a la mar (Estar molt perdut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, marTraducción al castellano (google): Estar más perdido que un garrofín al mar (Estar muy perdido)