Estar més perdut que la cuca en l'alfals (Estar molt perdut, no saber per on prendre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animalsTraducción al castellano (google): Estar más perdido que el bicho en la alfalfa (Estar muy perdido, no saber por dónde tomar)