Estar més marejat que un allioli (Estar molt marejat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar más mareado que un alioli (Estar muy mareado)