Estar més fluix que una canya (Estar molt fluix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar más flojo que una caña (Estar muy flojo)