Estar més content que un gos amb un os (Estar molt content, molt satisfet)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animalsTraducción al castellano (google): Estar más contento que un perro con un hueso (Estar muy contento, muy satisfecho)