Estar més cansat que una tonyina (Estar molt cansat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar más cansado que un atún (Estar muy cansado)