Estar malament del cap (Es diu del que ha perdut la raó)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma