Estar llest [o ben llest] (Estar irremissiblement perdut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar listo [o bien listo] (Estar irremisiblemente perdido)