Estar la cosa agra (Estar malament una situació, relació...)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar la cosa agria (Estar mal una situación, relación ...)