Estar gras com una vaca (Molt gros)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals