Estar gras com un teixó [o més gras que un teixó] (Estar molt gras)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals