Estar ficat en molts fregats (Estar ficat en molts assumptes, qüestions o problemes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar metido en muchos fregados (Estar metido en muchos asuntos, cuestiones o problemas)