Estar fet un basilisc (Estar furiós, exasperat, rabiós)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar hecho un basilisco (Estar furioso, exasperado, rabioso)