Estar fet tot un artista (Ser una persona molt hàbil)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar hecho todo un artista (Ser una persona muy hábil)