Estar enjoliolat (Estar extenuat per l'excés de calor del mes de juliol)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar enjoliolat (Estar extenuado para el exceso de calor del mes de julio)