Estar en veu (Tenir la veu clara per a poder cantar)

Temes associats al refrany: maneres de dir