Estar en tot (Estar atent a tot allò que passa o es diu)

Temes associats al refrany: maneres de dir