Estar en pugna [dos coses] (Estar [dos coses] en completa oposició, ser incompatibles)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar en pugna [dos cosas] (Estar [dos cosas] en completa oposición, ser incompatibles)