Estar en peu de guerra (Estar preparat per a la guerra)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar en pie de guerra (Estar preparado para la guerra)