Estar en les mans [o en la mà ] [d'algú] (Estar en el seu poder)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar en las manos [o en la mano] [de alguien] (Estar en su poder)