Estar en disposició [de fer una cosa] (Estar en capacitat, tenir l'aptitud o les condicions necessàries)

Temes associats al refrany: maneres de dir