Estar en condicions [de fer alguna cosa] (Estar en capacitat, tenir la capacitat o disponibilitat de fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir