Estar en capella (Estar molt pròxim a un succés greu o molt important pel qui hi ha d'intervenir o l'ha de sofrir)

Temes associats al refrany: maneres de dir