Estar de gana (Estar en bona disposició per a fer una cosa. Estar de bon humor)

Temes associats al refrany: maneres de dir