Estar de gaita (Estar en disposició de fer alguna cosa. Estar de bon humor)

Temes associats al refrany: maneres de dir