Estar de filis (Estar en bona disposició d'esperit, de bon humor)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar de hijos (Estar en buena disposición de espíritu, de buen humor)