Estar d'enhorabona (Merèixer felicitació, sobre tot si està embarassada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, l'amor