Estar com un tren (Estar d'aspecte molt bé fisicament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar como un tren (Estar de aspecto muy bien fisicamente)