Estar com un got entre dos pedres (Estar en una situació difícil)

Temes associats al refrany: maneres de dir