Estar com qui està en el cel (Ésser molt agradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir