Estar com les sardines en bota [o al barril] (Diferents persones, estar com premsades en un espai on a penes caben)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animalsTraducción al castellano (google): Estar como las sardinas en bota [o al barril] (Diferentes personas, estar como prensadas en un espacio donde apenas caben)