Estar com gats i gossos (Estar enemistats permanentment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, amistat