Estar com el gat i la rata (Estar barallats o mal avenguts)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals