Estar com a cal sogre (Seure ben còmode. Amb tota la franquesa i comoditat, sense compliments.)

Temes associats al refrany: persones, maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar como Pedro por su casa (Sentarse bien cómodo)