Estar carabassa (Estar un poc tocat del bolet, no estar bo del cap)

Temes associats al refrany: plantes, maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar calabaza (Estar un poco tocado de la seta, no estar bueno de la cabeza)