Estar alegre [xalest, trempat, eixerit, etc.] com un passerell (Estar molt alegre o trempat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria, animals