Estar al saltador (Estar a punt de mamprendre una cosa arriscada, difícil, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar al saltador (Estar a punto de emprender algo arriesgada, difícil, etc.)